Home

Food retail en FMCG ontsnappen niet aan de digitale revolutie
De shopper 2.0 wijst de weg

Dat de Belgische consument wat achterop hinkt inzake online aankopen is bekend. Maar dat e-commerce een belangrijke plaats zal opeisen in het koopgedrag van de shopper staat als een paal boven water. Zowel hij als zij zijn echt wel gevoelig voor argumenten als tijdwinst, convenience, flexibiliteit en service.

De uitdaging voor retailers is om zo’n e-commerce- model rendabel te maken. Voor merkfabrikanten openen zich nieuwe mogelijkheden. Denk aan gerichte promoties, sampling, gedetailleerde productinformatie… Wat kunnen we leren uit het buitenland? Hoever staan retailers en fmcg-fabrikanten nu met hun e-commerce strategie? Hoe ziet de shopper 2.0 de toekomst?

Op dit seminar brengen wij visies en concrete best practises. Zij zullen inspirerend werken om uw e-commerce strategie te fine tunen.

Bekijk hier de invitatie in PDF